QUY ĐỊNH THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN
Đăng ngày 25-06-2014 Lúc 02:47'- 1789 Lượt xem
Giá: 300 000 VND / 1 Văn bản

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích và phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Nguyên tắc soạn thảo, ban hành văn bản

HÌNH THỨC, THỂ THỨC VÀ CÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢN
Điều 3. Hình thức, loại văn bản
Điều 4. Phông chữ, cỡ chữ, khổ giấy và kiểu trình bày văn bản
Điều 5.  Cách trình bày các thành phần trong văn bản
Điều 6. Những thành phần thể thức văn bản khác
Điều 7. Thể thức trình ký văn bản 
Điều 8. Quy định về viết hoa trong văn bản
Điều 9. Trách nhiệm khi soạn thảo ban hành văn bản
Điều 10.  Tổ chức thực hiện
Điều 11. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy định