HỆ THỐNG CHỨC DANH CÔNG TY
Đăng ngày 25-06-2014 Lúc 02:17'- 1354 Lượt xem
Giá: 400 000 VND / 1 Văn bản


Quy định cấp bậc trong công ty, nhằm tạo tính trật tự trong công ty cũng như xây dựng lương thưởng cho từng vị trí.