QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU CHẤM DỨT - TẠM HOÃN - TÁI KÝ HĐ LAO ĐỘNG
Đăng ngày 25-06-2014 Lúc 02:32'- 1110 Lượt xem
Giá: 150 000 VND / 1 Văn bản

Kiểm soát quá trình tái ký, tạm hoãn và chấm dứt HĐLĐ giữa CBNV với Công ty nhằm thực hiện đúng theo quy định của Công ty và pháp luật lao động.