Hỗ trợ tư vấn

Vietcoso
0939.24.86.89

Giỏ hàng

QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU CHẤM DỨT - TẠM HOÃN - TÁI KÝ HĐ LAO ĐỘNG
Mã sản phẩm: NS005
Giá : 150 000 VND
Kiểm soát quá trình tái ký, tạm hoãn và chấm dứt HĐLĐ giữa CBNV với Công ty nhằm thực hiện đúng theo quy định của Công ty và pháp luật lao động.

Đặt hàng Chi tiết

MIỄN PHÍ: QUY CHẾ BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ
Mã sản phẩm: MP3
Giá : 1 VND
Kiểm soát được quá trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý công ty, nhằm thực hiện đúng theo quy định của công ty, pháp luật lao động và đáp ứng yêu cầu về quản trị nhân sự trong toàn công ty.

Đặt hàng Chi tiết

BỘ QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
Mã sản phẩm: NS006
Giá : 300 000 VND
Tuyển dụng: Một tiến trình chọn lọc, tuyển mộ những người có năng lực phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của Công ty từ nhiều nguồn khác nhau, qua giai đoạn học việc, thử việc, đến khi ký kết hợp đồng lao động chính thức.

Đặt hàng Chi tiết

  Trang trước  1 2 3
 

Hướng dẫn thanh toán