Giỏ hàng

Hỗ trợ tư vấn

Vietcoso
0939.24.86.89

QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHẬP XUẤT KHO
Mã sản phẩm: KT001
Giá : 150 000 VND
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục xuất nhập kho, nhằm bảo đảm cho công tác quản lý hàng hóa tại kho của Công ty được thực hiện một cách khoa học, có hệ thống, an toàn và hiệu quả, đồng thời đáp ứng được yêu cầu khi kiểm tra, kiểm soát.

Đặt hàng Chi tiết

QUY TRÌNH TẠM ỨNG THANH TOÁN
Mã sản phẩm: KT002
Giá : 150 000 VND
Nhằm đảm bảo việc tạm ứng, thanh quyết toán tạm ứng và các trường hợp thanh toán, nhận thanh toán được thực hiện đầy đủ thủ tục theo các quy định Công ty, quy định pháp luật, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời, thông suốt phục vụ các hoạt động của Công ty và hạn chế tối đa những rủi ro, thất thoát có thể xảy ra, đồng thời đảm bảo quyền lợi của Công ty và đáp ứng được yêu cầu kiểm tra, kiểm soát.

Đặt hàng Chi tiết

 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán