Giỏ hàng

Hỗ trợ tư vấn

Vietcoso
0939.24.86.89

QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ BIỂU MẪU
Mã sản phẩm: BH001
Giá : 150 000 VND
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục của việc bán hàng cho khách hàng nhằm đảm bảo cho việc bán hàng đúng theo những trình tự nhất định, đáp ứng nhanh chóng và kịp thời nhu cầu của khách hàng và lợi ích của Công ty.

Đặt hàng Chi tiết

 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán