MIỄN PHÍ: THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG

Mã sản phẩm: Miễn phí - tải bên dưới Giá: 1 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Bản Thoả ước lao động tập thể này quy định mối quan hệ lao động giữa tập thể lao động và NSDLĐ về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi người trong thời hạn Thỏa ước có hiệu lực.

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
Vui lòng tải TẠI ĐÂY
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán