TƯ VẤN THIẾT LẬP HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

======================

Mô tả dịch vụ tư vấn hệ thống kế toán quản trị:

VIETCOSO thực hiện dịch vụ tư vấn kế toán quản trị, bao gồm từ khâu đánh giá tổ chức kế toán, xây dựng hệ thống luân chuyển chứng từ, nghiên cứu giải pháp ứng dụng phần mềm kế toán có phân hệ quản trị, triển khai một số nội dung báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý.

Dịch vụ tư vấn hệ thống kế toán quản trị bao gồm:


- Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán hiện tại và hoạt động các phòng ban liên quan.
 
- Tổ chức lại hệ thống chu trình kế toán, chứng từ kế toán phục vụ công tác quản trị.
 
- Tư vấn áp dụng hệ thống phần mềm kế toán có phân hệ quản trị hoặc làm việc với nhà cung cấp phần mềm hiện hữu.
 
- Thiết lập hệ thống báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý.

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VIETCOSO
 

Hot!

Những tin mới hơn

 

KIẾN THỨC