LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH - QUẢN LÝ CHI PHÍ

======================

Mô tả dịch vụ tư vấn lập kế hoạch ngân sách - quản lý chi phí:

VIETCOSO thực hiện dịch vụ tư vấn lập kế hoạch ngân sách, sử dụng một phần phương pháp thẻ điểm cân bằng (Balance ScoreCard - BSC) và thực hiện lập một bộ kế hoạch kinh doanh doanh từ doanh thu, chi phí, lợi nhuận...được xây dựng chi tiết từng khối/phòng ban..của doanh nghiệp, sau đó tạo thành bộ báo cáo kế hoạch về kết quả kinh doanh, bảng cân đối, dòng tiền luân chuyển của doanh nghiệp. 

Dịch vụ tư vấn lập kế hoạch ngân sách - quản lý chi phí bao gồm:


- Thu thập dữ liệu kết quả năm trước, các số liệu tạo lập thông tin so sánh.
 
- Làm việc với các khối/phòng ban trong doanh nghiệp về hoạt động kế hoạch dự kiến.
 
- Xây dựng số liệu vào bộ khung kế hoạch của doanh nghiệp.
 
- Ra kết quả báo cáo tổng thể kế hoạch kinh doanh.

- Đánh giá tình hình thực kế hoạch hàng tháng/quý/6 tháng/năm, đưa ra các yếu tố đạt/không đạt kế hoạch, làm cơ sở cho việc điều hành kế hoạch (thực hiện khi doanh nghiệp yêu cầu).

 
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VIETCOSO
 

Hot!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

KIẾN THỨC