ĐẠI LÝ THUẾ VIETCOSO

======================

Mô tả dịch vụ THÀNH LẬP, sửa đổi GPKD:
- Thành lập công ty: DNTN, TNHH, CP
- Thay đổi trụ sở, tên công ty, thành viên góp vốn, bổ sung/giảm ngành nghề kinh doanh.

Quý khách có thể xem chi tiết tại trang:

- Quận 2 TP.HCM:  www.dailythuequan2hcm.com 
- Long Thành - Đồng Nai: www.dailythuelongthanh.com


Mô tả dịch vụ ĐẠI LÝ THUẾ:

1. Công việc Khai thuế tháng, quý:
- Khai thuế môn bài hàng năm.
- Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu vào, lập hóa đơn đầu ra;
- Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định.
- Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định.
- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm.
- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận (TNCN) năm.
- Lập báo cáo quyết toán các loại thuế khác có liên quan.
- Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

2. Công việc Kế toán – Quyết toán thuế năm:
Để quyết toán thuế năm, cần phải thực hiện làm toàn bộ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, bao gồm công việc:
- Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán.
- Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.
- Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
- Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
- Lập báo cáo tài chính năm theo quy định.
- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm.
- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận (TNCN) năm.
- Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định để lưu trữ tại công ty.

3. Công việc Trọn gói: Khai thuế - Kế toán – Quyết toán thuế năm
Thực hiện tất cả các công việc hai mục (1 và 2) ở trên.


Hồ sơ VIETCOSO lưu trữ Quyết toán Thuế - Sổ sách kế toán theo quy định:XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀN KIỆN LÀ ĐẠI LÝ THUẾ:CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VIETCOSO

Hot!

Những tin cũ hơn

 

KIẾN THỨC